Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna pro real-time simulaci 3D prostoru 

    Benna, Tomáš
    Práce popisuje návrh a implementaci systému pro real-time simulaci fyzikálního 3D prostoru, fungující jako nadstavbu ke grafickému enginu. Tento systém obsluhuje zpracování simulace rigidních těles chovajících se dle ...