Now showing items 1-2 of 2

  • Celulární automat v evolučním procesu 

    Hejč, Michal
    Tato diplomová práce pojednává o využití evolučních algoritmů společně s technikou developmentu v celulárních automatech. Popisuje základní principy jednotlivých nástrojů a následně se zaměřuje na jednu specifickou oblast ...
  • Evoluční návrh s využitím přepisovacích systémů 

    Hýsek, Jiří
    Tato práce se zaměřuje na problematiku evolučního návrhu, věnuje se zejména problému zakódování kandidátního řešení. Běžně používané techniky evolučního návrhu pracují s kódováním kandidátního řešení, které není vhodné pro ...