Now showing items 1-3 of 3

 • Autentizace a autorizace uživatele v počítačových sítích nové generace 

  Přibyl, Radek
  Tato práce popisuje způsoby autentizace a autorizace uživatele pomocí důvěryhodného serveru. Je zde rozebrán systém Kerberos, který slouží jako inspirace při návrhu vlastního autentizačního schéma. Na konkrétním příkladu ...
 • Bezpečnostní analýza WiFi sítí 

  Butela, Michal
  Tento dokument popisuje prehľad bežne dostupných a používaných štandardov a mechanizmov pre zabezpečenie bezdrôtovej siete založenej na protokole Wi-Fi. Pokrýva všetky dôležité oblasti bezpečnosti zahrňujúc utajenie, ...
 • Odolnost AES proti časovací analýze 

  Ondruš, Juraj
  Táto práca sa zaoberá rozborom možnosti použitia útoku časovou analýzou proti šifrovaciemu algoritmu AES. V práci je uvedená nutná teória implementácie algoritmu Rijndael, ktorý bol zvolený ako AES. Pre tento typ útoku je ...