Now showing items 1-1 of 1

  • Linuxová emulační vrstva ve FreeBSD 

    Divácký, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá aktualizací Linuxové emulační vrstvy (takzvaného Linuxulatoru). Úloha spočívala v aktualizaci emulační vrstvy tak, aby odpovídala funkcionalitě Linuxu verze 2.6. Jako referenční implementace ...