Now showing items 1-1 of 1

  • Ubiquitous Learning 

    Sobotka, Miroslav
    Tato práce se věnuje všudypřítomnému vzdělávání (u-learning) a mapování ontologií, je součástí dlouhodobého projektu MAPLE a vypracoval jsem ji během studijního pobytu na francouzské univerzitě v La Rochelle, v rámci ...