Now showing items 1-1 of 1

  • Script pro zpracování obrazu 

    Zuzaňák, Jiří
    Tato práce pojednává o návrhu skriptovacího jazyka, určeného pro efektivní zpracování obrazu. Úvod této práce se zabývá studiem a osvojením si metod návrhu překladačů a interpretů, včetně jejich následné aplikace při návrhu ...