Show simple item record

Interactive Application Using UnrealScript

dc.contributor.advisorNavrátil, Jancs
dc.contributor.authorMusil, Milošcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:06Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:06Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMUSIL, M. Interaktivní aplikace v jazyce UnrealScript [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79481cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54835
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na tvorbu projektů v Unreal Development Kitu, především pak na jejich programování v doprovodném jazyce UnrealScript. Jsou zde stručně probrány nástroje, které jsou v UDK integrovány pro tvorbu scén a obsluhu jejich vnitřní logiky, a dále pak významnější z tříd UnrealScriptu pro práci s herní kamerou, HUDem, obsluhou uživatelských vstupů a jiné. Závěrem je připojeno i srovnání UnrealScriptu s některými programovacími jazyky, využitelnými pro tvorbu uživatelských rozhraní a vyhodnocení uživatelských testů, provedených nad výsledným projektem v UDK.cs
dc.description.abstractThis work is focused on the creating of projects in Unreal Developement Kit, mainly on their programming in language UnrealScript. There are shortly discused tools, integrated into UDK for creating scenes and operating their inner logic, same as some more significant classes of UnrealScript for work with game camera, HUD, elaborating user inputs and others. In the end, there is joined comparasion between UnrealScript and some other languages, usable for creation of user interfaces and evaluation of user tests, executed on final project in UDK.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUDKcs
dc.subjectUnreal Development Kitcs
dc.subjectUnrealScriptcs
dc.subjectUnreal enginecs
dc.subjectVývoj hercs
dc.subjectUDKen
dc.subjectUnreal Development Kiten
dc.subjectUnrealScripten
dc.subjectUnreal engineen
dc.subjectGame developmenten
dc.titleInteraktivní aplikace v jazyce UnrealScriptcs
dc.title.alternativeInteractive Application Using UnrealScripten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79481en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:59:06en
sync.item.modts2021.11.12 19:50:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePečiva, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak moc je UnrealScript silný jazyk? Dokázal byste v něm vytvořit např. jednoduchý textový editor či simulovat srážku dvou galaxií a vizualizovat výsledky simulace? Kde byste viděl hlavní omezení tohoto jazyka?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record