Show simple item record

Editor of Object Oriented Petri Nets

dc.contributor.advisorKočí, Radekcs
dc.contributor.authorKarlubík, Petercs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:07Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:07Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKARLUBÍK, P. Editor Objektově orientovaných Petriho sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54859
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro editaci a simulaci Objektově orientovaných Petriho sítí. Nástroj podporuje dva formáty zápisu Objektově orientovaných Petriho sítí, a to PNtalk a PNML. Výsledná aplikace v jazyku Java poskytuje dvě hlavní skupiny funkcionalit - vytvářet, načítat a ukládat sítě v těchto formátech a vzdáleně spolupracovat se simulátorem a s jeho využitím zjistit stav simulace a zobrazit ho. První část práce je věnovaná teorii, v které jsou objasněné koncepty spojené s Objektově orientovanými Petriho sítěmi. Ve druhé části se zabýváme popisem implementace a funkcionality implementovaného nástroje pro editaci OOPN a způsobem propojení nástroje se simulátorem.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and implementation of the tool, which allows to edit and simulate Object oriented Petri nets. It supports two formats of Object oriented Petri nets, PNtalk and Petri Net Markup Language. The final tool implemented in Java programming language allows to create, save and load Petri nets in these formats, as well as to remotely cooperate with the simulator and display the simulation state. The first part of this thesis is devoted to theory. Concepts associated with Object oriented Petri nets are explained in the first part. The second part describes the implementation and functionality of the implemented editing tool and the process of connecting the editor with the simulator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEditor Petriho sítícs
dc.subjectObjektově orientované Petriho sítě (OOPN)cs
dc.subjectEditor Javacs
dc.subjectPNtalkcs
dc.subjectPNMLcs
dc.subjectPetriho sítěcs
dc.subjectPetri Net Editoren
dc.subjectObject oriented Petri Nets (OOPN)en
dc.subjectJava Editoren
dc.subjectPNtalken
dc.subjectPetri Net Markup Language (PNML)en
dc.subjectPetri Netsen
dc.titleEditor Objektově orientovaných Petriho sítícs
dc.title.alternativeEditor of Object Oriented Petri Netsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:58:49en
sync.item.modts2021.11.12 22:18:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRogalewicz, Adamcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Proč jsou obrázky na stranách 14, 19 a 30 tak zbytečně velké a proč nejsou strany 15-17 v příloze? Na straně 31 se objevuje text ... bol záujem implementovať aj v našej aplikácií, no pre krátkosť času sa na to nedostalo. Je 8 měsíců málo?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record