Show simple item record

Augmented Reality for Mobile Devices for Local Visual Navigation for Android

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorBezděk, Dušancs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:10Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:10Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBEZDĚK, D. Rozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79501cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54951
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která využívá technik rozšířené reality a slouží jako navigace pro chytré telefony s operačním systémem Android. Navigace je realizována pomocí rozšířené reality, kdy je do obrazu reálného světa vykreslena cesta směřující k požadované adrese. Tento program využívá pro získání mapových dat rozhraní Google directions API a informaci o poloze zařízení poskytují GPS souřadnice. Dokument seznamuje čtenáře s detailním návrhem a realizací aplikace a popisuje vybrané problémy při řešení implementace. Závěr je věnován procesu testování a shrnutí výsledků práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with a proposal and implementation of application, that uses augmented reality and serves as a navigation for smartphones with the operating system Android. The navigation uses augmented reality for viewing virtual path into the canvas of the real world. This path is heading to the target destination. Map datas are provided by Google directions API and the location of device is fixed by GPS. This thesis describes a proposal and the realization of the application and writes about the solution of important problems in its implementation. The end of the thesis mentions the testing process and the final chapter evaluates the final results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozšířená realitacs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectchytrý telefoncs
dc.subjectGoogle directions APIcs
dc.subjectGoogle maps APIcs
dc.subjectOpenGL EScs
dc.subjectorientační sensorycs
dc.subjectkompascs
dc.subjectGPS.cs
dc.subjectAugmented realityen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectsmartphoneen
dc.subjectGoogle directions APIen
dc.subjectGoogle maps APIen
dc.subjectOpenGL ESen
dc.subjectorientation sensorsen
dc.subjectcompassen
dc.subjectGPS.en
dc.titleRozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Androidcs
dc.title.alternativeAugmented Reality for Mobile Devices for Local Visual Navigation for Androiden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:20cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79501en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:59:56en
sync.item.modts2020.06.23 10:37:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaršík, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Pomohlo by fůzování aktuálně využívaných senzorů například s videodetekcí pro zvýšení stability? Řešíte nějak případné skoky v GPS pozici, například filtrováním?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record