Show simple item record

Extraction of Relations among Named Entities Mentioned in Text

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorVoháňka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:03:12Z
dc.date.available2020-06-23T07:03:12Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVOHÁŇKA, O. Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79520cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55005
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá extrakcí vztahů. Vysvětluje základní znalosti nutné pro vývoj extrakčních systémů. Dále popisuje návrh, implementaci a srovnání tří vlastních systémů, které jsou řešeny jinými způsoby. Jsou použity metody jako regulární výrazy, NER a syntaktická analýza. cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with relation extraction. Explains basic knowledge, that is necessary for creating an extraction system. Then describes design, implementation and comparison of three systems, which works differently. Following methods were used: regular expressions, NER, parser. en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzpracování přirozeného jazykacs
dc.subjectextrakce informacícs
dc.subjectextrakce vztahůcs
dc.subjectentitacs
dc.subjectnatural language processingen
dc.subjectinformation extractionen
dc.subjectrelationship extracitonen
dc.subjectentityen
dc.titleExtrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textucs
dc.title.alternativeExtraction of Relations among Named Entities Mentioned in Texten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:21cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79520en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:03:11en
sync.item.modts2020.06.23 08:39:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOtrusina, Lubomírcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Z kapitoly 4 není vůbec jasné, jak byla vytvořena datová sada pro vyhodnocení systému. Je zde uvedeno "Jedná se o 55 relevantních textů. Zbytek (366) byl vyhledán automaticky pomocí prvního systému." Pokud byla drtivá většina textů vyhledána pomocí prvního systému, pak vůbec nedává smysl u tohoto systému vyhodnocovat pokrytí. Můžete prosím komisi přesně popsat, jak tato datová sada vznikla a jak přesně byla použita pro vyhodnocení systému? Proč jste systém nevyhodnotil na některé z volně dostupných datových sad?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record