Show simple item record

Graphical User Interface for Packet Generator

dc.contributor.advisorMatoušek, Jiřícs
dc.contributor.authorChromčák, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:24:43Z
dc.date.available2018-10-21T17:24:43Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCHROMČÁK, M. Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other78946cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55043
dc.description.abstractVzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na rychlost veškerých hardwarových a softwarových komponent se nalézají řešení, která principiálně mohou dosahovat přijatelnějších parametrů, než řešení běžně známá. Jedním z nich je na poli generování umělého síťového provozu použití softwaru s hardwarovou akcelerací. Pomocí tohoto přístupu byl implementován generátor paketů, ve verzi bez grafického uživatelského rozhraní. Aby se tento systém mohl více rozšířit do kruhu cílových uživatelů, vznikla potřeba grafické uživatelské rozhraní vytvořit. Tato bakalářská práce popisuje návrh rozhraní, jeho implementaci v jazyku JavaFX, testování na skutečných uživatelích a zároveň obsahuje tutoriál sloužící k demonstraci práce s rozhraním.cs
dc.description.abstractAccording to increasing requirements on speed of different software and hardware components, there are solutions, which can, by principle,  reach better parameters, then solutions commonly known. One of them is to use software with hardware acceleration on the field of generating synthetic network traffic. Exactly this way a packet generator was implemented, in current version without graphical user interface. But to let this system spread into the target group of users, there is need to implement also this interface. This bachelor's thesis describes proposal of graphical interface, its implementation in JavaFX programming language, testing on real users and tutorial demonstrating how to use this interface.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgrafické uživatelské rozhranícs
dc.subjectgenerátor paketůcs
dc.subjectGUIcs
dc.subjectNetCOPEcs
dc.subjectCOMBOv2cs
dc.subjectJavaFXcs
dc.subjectNetBeanscs
dc.subjectJavaFX Scene Buildercs
dc.subjectgraphical user interfaceen
dc.subjectpacket generatoren
dc.subjectGUIen
dc.subjectNetCOPEen
dc.subjectCOMBOv2en
dc.subjectJavaFXen
dc.subjectNetBeansen
dc.subjectJavaFX Scene Builderen
dc.titleGrafické uživatelské rozhraní pro generátor paketůcs
dc.title.alternativeGraphical User Interface for Packet Generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:18cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78946en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:03:14en
sync.item.modts2020.06.23 08:36:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKováčik, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Uvažoval jste o zobecnění použití implementovaného grafického uživatelského rozhraní i pro generátor paketů postavený na jiné platformě ? Co všechno by tohle rozšíření obnášelo ? Zkoušeli jste použít jako testovací osobu pro GUI i člověka mimo obor ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record