Show simple item record

Suggestion of a Model of a Successful Manager

dc.contributor.advisorPokorný, Jiřícs
dc.contributor.authorKovářová, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:05:05Z
dc.date.available2019-04-04T01:05:05Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKOVÁŘOVÁ, P. Návrh modelu úspěšného manažera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other19946cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5504
dc.description.abstractJako téma mé diplomové práce jsem si zvolila „Návrh modelu úspěšného manažera“ pro společnost Unicorn a.s. Tento model majitel využije nejen pro stávající zaměstnance, ale také při otevírání nových poboček a přijímání manažerů. Díky mému modelu bude moci porovnávat dosavadní měkké dovednosti manažerů, kteří jsou již ve firmě zaměstnáni a také bude vědět, na které vlastnosti, znalosti, zkušenosti a činnosti se má zaměřit při výběru kandidátů na manažerskou pozici. Z výsledku výzkumu, který provedu na zaměstnaných manažerech bude patrné, na které měkké dovednosti je potřeba se zaměřit v rámci interního vzdělávání zaměstnanců. Následně navrhnu opatření na zlepšení efektivity manažerů a tím i zvýšení efektivity celé firmy.cs
dc.description.abstractAs a theme for my diploma thesis I chose „Suggestion of a Model of a successful Manager" for company Unicorn Inc. This model can be used by Unicorn´s owner not only for existing employees but also for hiring new managers and for opening new branches as well. Thanks to my model he will be able to compare existing soft skills of managers who are already on board and he will also know which characteristics, knowledge, experience and processes he should focus on when selecting candidates for managerial positions and posts. The research results, that will be carried out on employed managers, will show which soft skills are neccessary to be focused on when internal empoloyee trainings are carried out. Consequently I will suggest steps that will increase managers´ efficiency which will lead to an increase of efficiency in the whole company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýza cíl delegace dotazník kompetence manažer měkké dovednosti osobnost personalistika práce profesionál řízení schopnosti úkol úspěch vedení výzkum zaměstnanec zaměstnavatel znalostics
dc.subjectanalyse aim delegation questionary competence manager soft skills personality personalistic work professional operating skills task succes management research employee employer knowladgeen
dc.titleNávrh modelu úspěšného manažeracs
dc.title.alternativeSuggestion of a Model of a Successful Manageren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-04cs
dcterms.modified2009-08-20-11:45:13cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19946en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:15:47en
sync.item.modts2021.11.12 10:05:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHolán, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jindřich Dušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Václav Zeman (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record