Show simple item record

Hand and Finger Detection in the Video Sequences

dc.contributor.advisorDluhoš, Ondřejcs
dc.contributor.authorŠulek, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:25:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:25:07Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠULEK, J. Detekce lidské ruky a jednotlivých prstů ve videosekvencích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other79045cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55100
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou detekce lidské ruky ve vidosekvencích, zejména její navigací a správného rozložení prstů. V úvodních kapitolách je uveden přehled biometrických vlastností, rozvedeny součásti biometrických systémú a popis anatomie ruky. Následně jsou v práci uvedeny metody rozpoznávání geometrie ruky i popsány funkční vzorky, se kterými program pracuje. Poté je uveden návrh řešení. Program pracuje s volně dostupnou knihovnou OpenCV a založen na nacházení význačných bodú ruky. Část práce věnující se navigaci popisuje detekci jednotlivých stavú a rozhodovací mechanizmus pro určení správného příkazu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with problems concerning detection of human hand and fingers in the videosequences, especially navigation and determination of correct distribution of fingers. There is an opening presentation of existing biometrics, description of biometric system and hand anatomy. After are given the methods of hand geometry recognition and functional example description. Consequently there is a proposal of a new solution. Program uses open source OpenCV library based on hand's significant points detection. The next part of the thesis is dedicated to navigation, detection of known states and description of order determining mechanism.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiometrie rukycs
dc.subjectgeometrie rukycs
dc.subjectnavigace uživatelecs
dc.subjectzpracování videa.cs
dc.subjectHand biometricsen
dc.subjecthand geometryen
dc.subjectuser navigationen
dc.subjectvideoprocessing.en
dc.titleDetekce lidské ruky a jednotlivých prstů ve videosekvencíchcs
dc.title.alternativeHand and Finger Detection in the Video Sequencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:24cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79045en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:01:47en
sync.item.modts2020.06.23 08:28:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeProcházka, Boriscs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) Ing. Václav Šátek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: V textu uvádíte (str. 18), že v rámci zpracování obrazu z kamery zanedbáváte modrou a zelenou složku. Zbývá tedy červená, kterou následně převádíte do šedotónového modelu. Jakým způsobem převod provádíte? Neztrácí se zanedbáním modré a zelené informace, která by pro převod do šedotónového modelu mohla být žádoucí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record