Show simple item record

Cryptographic Protocols for CrypTool

dc.contributor.advisorHenzl, Martincs
dc.contributor.authorSkowronek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:15:59Z
dc.date.available2019-04-04T05:15:59Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSKOWRONEK, O. Kryptografické protokoly pro CrypTool [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other79025cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55148
dc.description.abstractPráce je zaměrena na kryptografické protokoly a jejich implementaci do programu CrypTool. Cílem práce je určit, které kryptografické protokoly by bylo vhodné do programu CrypTool implementovat a následně jejich implementaci provést takovým způsobem, aby jejich demonstrace byla co nejnázornější a nejvhodnější pro pochopení jejich konceptu. V souvislosti se zadáním této práce byly vybrány protokoly Dining Cryptographers, Coin Flipping a Zero-Knowledge. Jako další vhodné protokoly byly přidány Oblivious Transfer a Yao´s Millionaire Problem. V práci je podrobně popsán koncept vybraných protokolů a postup při jejich implementaci.cs
dc.description.abstractThis work is focused on cryptographic protocols and their implementation in the CrypTool. Goal of this work is to settle which cryptographics protocols are appropriate to implement and to find the way how to implement them most illustratively and usably for educational purposes.  These protocols were chosen according to the work assigment: Dining Cryptograhpers, Coin Flippin and Zero-Knowledge. As other appropriate protocols were added:  Yao´s Millionaire Problem and Oblivious Transfer. Detailed concept of chosen protocols and their implementation process are described in this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCrypToolcs
dc.subjectDining Cryptographerscs
dc.subjectZero Knowledgecs
dc.subjectFlip Coincs
dc.subjectYao´s millionaire problemcs
dc.subjectOblivious Transfercs
dc.subjectkryptografický protokolcs
dc.subjectCrypToolen
dc.subjectDining Cryptographersen
dc.subjectZero Knowledgeen
dc.subjectFlip Coinen
dc.subjectYao´s millionaire problemen
dc.subjectOblivious Transferen
dc.subjectcryptographic protocolen
dc.titleKryptografické protokoly pro CrypToolcs
dc.title.alternativeCryptographic Protocols for CrypToolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:23cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79025en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:02:38en
sync.item.modts2020.06.23 09:41:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZelený, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C (dobře). Otázky u obhajoby: Když přihlédnete k hlavnímu cíli práce, tedy rozšíření povědomí o kryptografických protokolech, jaký byl důvod volby jazyka C# a ne jazyka Java, který je multiplatformní? Na jaké další kryptografické protokoly jste během studia tématu BP narazil a proč jste je v práci nezmínil, resp. je neimplementoval? Jaký je aktuální stav Vaší snahy dostat výsledky práce do oficiální distribuce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record