Show simple item record

WordNet Database User Interface Innovation

dc.contributor.advisorChmelař, Petrcs
dc.contributor.authorKopřiva, Adamcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:28:10Z
dc.date.available2018-10-21T17:28:10Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKOPŘIVA, A. Inovace uživatelského rozhraní databáze WordNet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25159cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55462
dc.description.abstractTato práce se věnuje inovaci grafického uživatelského rozhraní programu JWord 3.0. Jedná se o program, který pracuje s elektronickou lexikální databází angličtiny WordNet. Slova v této databázi nejsou narozdíl od běžného slovníku řazena abecedně, ale jsou seskupena do synonymických řad. Tyto řady pak spojují různé sémantické vztahy. Při návrhu implementace byl kladen důraz zejména na rychlost vyhledání informací k zadanému slovu. To mělo za následek přechod od současného vyhledávání v souborech k získávání informací pomocí dotazů v databázi. Výsledný program se skládá ze dvou částí - programového a grafického uživatelského rozhraní. Programové rozhraní pracuje nad databází MySQL WordNet 3.0. Uživatelské rozhraní pak pomocí programového zobrazuje hledané významy zadaného slova a vztahy k dalším slovům (synonyma, antonyma, hyponyma, hypernyma).        cs
dc.description.abstractThis thesis considers innovations of graphical user interface for JWord 3.0. It's a program, which works with electronic lexical database of English - WordNet. The words in this database aren't sorted in the alphabetical order like in usual dictionaries, but they are grouped to synonymic groups. These groups are then connected with different semantic relations. During the implementation design I have focused mainly on the speed of searching for informations about the entered word. This lead to the change of searching engine from searching in files to querying database. The resulting program is composed of two parts - program and graphical user interface. Program interface works with MySQL WordNet 3.0 database. User interface then shows meanings of the entered word and relations to other words (synonyms, antonyms, hyponyms, hypernyms).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWordNetcs
dc.subjectJWordcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectgrafické uživatelské rozhranícs
dc.subjectGUIcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectsémantický webcs
dc.subjectWordNeten
dc.subjectJWorden
dc.subjectMySQLen
dc.subjectgraphical user interfaceen
dc.subjectGUIen
dc.subjectJavaen
dc.subjectsemantic weben
dc.titleInovace uživatelského rozhraní databáze WordNetcs
dc.title.alternativeWordNet Database User Interface Innovationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:34cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid25159en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:02:42en
sync.item.modts2020.05.10 00:27:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJaša, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record