Show simple item record

Mobile IPv6 handover analysis

dc.contributor.advisorSkořepa, Michalcs
dc.contributor.authorKlügl, Richardcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:33:53Z
dc.date.available2019-04-04T03:33:53Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKLÜGL, R. Analýza handoveru v Mobile IPv6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32081cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5551
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na způsob zajištění a podpory IP mobility mobilních uživatelů a jejich zařízení v bezdrátových sítích s IPv6. Pro tento účel byl v rámci IPv6 definován protokol Mobile IPv6 (MIPv6), který také představuje hlavní náplň obsahu práce. Ta se skládá z několika stěžejních částí, které jsou organizovány následovně: Úvodní část se zabývá obecným popisem fungování Mobile IP, umožňující pohyblivost uzlů v rámci Internetu bez nutnosti změny jejich původní IP adresy. Jsou zde uvedeny také základní rozdíly mezi specifikací MIPv6 a předchozí verzí tohoto protokolu – tj. MIPv4, navržené pro prostředí s IPv4. Druhá kapitola práce potom již obsahuje podrobnější informace o všech nejdůležitějších mechanismech a vlastnostech Mobile IPv6 a celkově se tak snaží o objasnění principů jeho činnosti. Dále práce rozebírá také některá z navržených rozšíření stávajícího protokolu MIPv6 – protokoly Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv6), Mobile IPv6 Fast Handover (FMIPv6) a Fast Handover for HMIPv6 (F-HMIPv6), přičemž se u nich zaměřuje především na průběh signalizace při zajištění handoveru mobilního uzlu. Poslední část práce je věnována návrhu analytické metody, která by umožňovala ohodnocení a porovnání výkonnosti u protokolů Mobile IPv6. Tato metoda je následně aplikována na výše zmíněné typy protokolů a přitom je zkoumáno jaký vliv a dopad na jejich výkonnost mají změny různých síťových parametrů.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on IP mobility support for mobile users and their devices in IPv6-based wireless networks. Then the Mobile IPv6 (MIPv6) protocol was proposed for this purpose and that is also the main objective of the thesis. This consists of several basic sections and is organized as follows: The first one deals with the overview of the function of Mobile IP, which enables the mobility of nodes around the Internet, without a change of their original IP address. Moreover there are introduced the primary differences between MIPv6 and its previous version – i.e., MIPv4, proposed for IPv4-based environment. The second chapter of the master’s thesis thereafter describes detailed information about all the most important mechanisms and features of Mobile IPv6 and this way tries to explain principles of its functioning. Further the thesis analyses some of proposed MIPv6 extensions – i.e., Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv6), Mobile IPv6 Fast Handover (FMIPv6) a Fast Handover for HMIPv6 (F-HMIPv6) protocols, and mainly aim at signaling process during the handover of a mobile node. In the last main section of the master’s thesis an analytical method to evaluate the performance of IPv6-based mobility management protocols was proposed. Subsequently, this method is applied on the protocols which were mentioned above and are studied the effects of various network parameters on the performance of these protocols.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectanalytická metodacs
dc.subjectzhodnocení výkonnostics
dc.subjectMobile IPv6cs
dc.subjectmobilitacs
dc.subjectMIPv6cs
dc.subjectHMIPv6cs
dc.subjectFMIPv6cs
dc.subjectF-HMIPv6cs
dc.subjecthandovercs
dc.subjectzpožděnícs
dc.subjectrežiecs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectanalytical methoden
dc.subjectperformance evaluationen
dc.subjectMobile IPv6en
dc.subjectmobilityen
dc.subjectMIPv6en
dc.subjectHMIPv6en
dc.subjectFMIPv6en
dc.subjectF-HMIPv6en
dc.subjecthandoveren
dc.subjectlatencyen
dc.subjectsignaling costen
dc.titleAnalýza handoveru v Mobile IPv6cs
dc.title.alternativeMobile IPv6 handover analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:35cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32081en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:46:14en
sync.item.modts2020.03.30 21:23:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHošek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVyhodnoťte zda vypočtené hodnoty zpoždění handoveru pro protokol F-HMIPv6 by způsobily ve VoIP komunikaci uživatelem slyšitelné jevy? Jaká je jednotka signalizační režie? Je použitý tunel se zabezpěčením QoS?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record