Show simple item record

Database System PostgreSQL in Web Enwironment

dc.contributor.advisorVrážel, Dušancs
dc.contributor.authorPreuss, Jancs
dc.date.accessioned2021-11-22T11:55:31Z
dc.date.available2021-11-22T11:55:31Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationPREUSS, J. Databázový systém PostgreSQL v prostředí webu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other25300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55571
dc.description.abstractPráce pojednává o principech ukládání dat z pohledu tvůrce webových aplikací. Porovnává tři databázové systémy a jejich možnost využití v rámci webových projektů. V dalších částech popisuje návrh aplikace na správu a editaci katastrální mapy malé obce. Její implementaci, strukturu systému a postup řešení. Vysvětluje požívání jazyka PL/pgSQL v databázovém systému PostgreSQL a jeho komunikaci s uživatelským rozhraním napsaném v JavaScriptu. Poslední část je zaměřená na popis systému a jeho obsluhu z pohledu uživatele.cs
dc.description.abstractThis work deals with principles of data storage from the web creator's point of view.  It compares three major database systems in possibilities of their usage in the broader range of web projects. In the other parts it describes concept of administration and adaptation of cadastral map for small village. It describes implementation, system structure and decision procedure, explains usage of PL/pgSQL language in PostgreSQL database system as well as communication among system and JavaScript user interface. The final part focus on system description and user control ability.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectDatabázové systémycs
dc.subjectOraclecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectPostgreSQLcs
dc.subjectPostGIScs
dc.subjectPL/pgSQLcs
dc.subjectAJAXcs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectjQuerycs
dc.subjectMapScript.cs
dc.subjectDatabase systemsen
dc.subjectOracleen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectPostgreSQLen
dc.subjectPostGISen
dc.subjectPL/pgSQLen
dc.subjectAJAXen
dc.subjectJSONen
dc.subjectjQueryen
dc.subjectMapScript.en
dc.titleDatabázový systém PostgreSQL v prostředí webucs
dc.title.alternativeDatabase System PostgreSQL in Web Enwironmenten
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:48cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid25300en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:58:47en
sync.item.modts2021.11.22 23:37:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeChmelař, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record