Show simple item record

Automata with a Limited Number of Pure Pushdowns

dc.contributor.advisorMeduna, Alexandrcs
dc.contributor.authorSoukup, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:46Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:46Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSOUKUP, O. Automaty s ohraničeným počtem čistých zásobníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42480cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55767
dc.description.abstractZásobníkové automaty s omezeným počtem čistých zásobníků jsou specializací čistých zásobníkových automatů. Jejich síla je zkoumána především z pohledu kombinatoriky na slovech. V jazyku definovaném automatem je zaveden termín závislost, který označuje vztah mezi částmi řetězců jazyka. Je ukázáno, jak postupuje definovaný automat při zpracování závislostí. Dále je odvozen vztah mezi rozložením závislostí v jazyku a nutným počtem zásobníků automatu. Je definována nekonečná hierarchie jazyků korespondujících k automatům v závislosti na počtu jejich zásobníků. Nakonec je zkoumáno zařazení třídy jazyků definované zásobníkovými automaty s omezeným počtem čistých zásobníků do Chomského hierarchie jazyků, ovšem je zjištěno, že s Chomského hierarchií nekorespondují. Na základě výsledku je jako další vývoj navrhováno zkoumání možných úprav modelů. Pro demonstraci vlastností zkoumaných automatů je následně vytvořen simulační program.cs
dc.description.abstractPushdown automata with limited number of pure pushdowns are specialization of pure pushdown automata. Examination of their power is mainly focused on the view of combinatorics of words. In language defined by automata we introduce term of dependence, which denotes relation between parts of strings in language. It is shown, how the defined automata proceed on processing of dependencies. Then the relation between distribution of dependencies in language and required number of pushdowns is derived. Also is defined the infinite hierarchy of languages corresponding to automata in dependence on number of their pushdowns. At the end belonging of the class of languages defined by pushdown automata with limited number of pure pushdowns to Chomsky hierarchy of languages is studied, but it is discovered, that they do not correspond to Chomsky hierarchy. Based on this result it is proposed to study possible changes of models as a future development. Then the simulating program is created to illustrate features of examined automata.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZásobníkové automatycs
dc.subjectčisté zásobníkycs
dc.subjectkombinatorika na slovechcs
dc.subjectPushdown automataen
dc.subjectpure pushdownsen
dc.subjectcombinatorics of wordsen
dc.titleAutomaty s ohraničeným počtem čistých zásobníkůcs
dc.title.alternativeAutomata with a Limited Number of Pure Pushdownsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:26cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42480en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:58:22en
sync.item.modts2020.06.23 10:02:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZemek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Na straně 18 argumentujete, že daný jazyk nelze přijímat zásobníkovým automatem bez e-přechodů. Vytvořte (nedeterministický) zásobníkový automat bez e-přechodů, který tento jazyk přijímá.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record