Show simple item record

Evolutionary Design of Artificial Neural Network

dc.contributor.advisorPospíchal, Petrcs
dc.contributor.authorJílek, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:49Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:49Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationJÍLEK, T. Evoluční návrh umělé neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42783cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55834
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na Neuronové sítě, Genetické algoritmy a evoluční návrh. První část popisuje Neuronové sítě, jejich historii, učení, způsob použití a Genetické algoritmy, jejich části, operátory a použití. Další část je věnována predikcícm časových řad, a to konkrétně pomocí Neuronových sítí. Poté následuje samotná implementace a experimenty s evolučně navrhnutými Neuronovými sítěmi pro predikci, v nichž jsou jako časové řady použity kurzy několika měn. V závěru je provedeno shrnutí dosažených výsledků a diskuze nad nimi, stejně tak nad možnostmi dalšího rozvoje práce.cs
dc.description.abstractFocus of this bachelor thesis is on Neural networks, Genetic algorithms and Evolutionary Design. First part of thesis describes Neural networks, their history, training and ways of use and Genetic algorithms, their components, operators and practical application. Next part is devoted to prediction of time series, specifically prediction with use of Neural networks. This is followed by practical part of work, implementation of experiments with Evolutionary design of Neural networks for prediction in which currency exchange rates of several countries are used as a predicted time series. Results and discussion about further development of thesis are described in last chapter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNeuronové sítěcs
dc.subjectEvoluční algoritmycs
dc.subjectGAcs
dc.subjectPredikcecs
dc.subjectČasové řadycs
dc.subjectEvoluční návrhcs
dc.subjectNeural networksen
dc.subjectEvolutionary algorithmen
dc.subjectPredictionen
dc.subjectTime seriesen
dc.subjectEvolutionary designen
dc.titleEvoluční návrh umělé neuronové sítěcs
dc.title.alternativeEvolutionary Design of Artificial Neural Networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:57cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42783en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:01:58en
sync.item.modts2020.06.23 09:51:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠperka, Svatoplukcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Pokoušel jste se i o evoluci rekurentní sítě ? Jak složité by podle Vás bylo spojit evoluci struktury sítě, tedy ve Vašem případě počtu neuronů v jednotlivých vrstvách, a počátečních váhových koeficientů ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record