Show simple item record

Longtime Video

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorKubiš, Matějcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:30:47Z
dc.date.available2018-10-21T17:30:47Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKUBIŠ, M. Časosběrné video [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55952
dc.description.abstractTato práce zahrnuje tvorbu grafického uživatelského rozhraní pro správu sady fotografií, její navigaci a přehrávání a následný export do videoformátu. Studuje problematiku časosběrného videa a řeší implementaci algoritmů zabývajících se odstraňováním nežádoucích jevů vznikajících při jeho tvorbě. Konkrétně zpracovává interpolaci kolísavého jasu v sekvenci a stabilizaci snímků při fotografování bez stativu.cs
dc.description.abstractThis thesis includes the creation of a graphic user interface for the management of a set of photographies, its navigation, playback and subsequent export into videoformat. It studies the problems of timelapse video and deals with the implementation of algorithms concerning the removal of undesirable effects rising during the process of its creation. To be specific, it processes the interpolation of fluctuating levels of brightness in the sequence and the stabilization of image sequences acquired without a tripod.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčasosběrné videocs
dc.subjectfotografiecs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectpočítačové viděnícs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectEmguCVcs
dc.subjectSURFcs
dc.subjectuživatelské rozhranícs
dc.subjecttimelapse videoen
dc.subjectphotographyen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectEmguCVen
dc.subjectSURFen
dc.subjectuser interfaceen
dc.titleČasosběrné videocs
dc.title.alternativeLongtime Videoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:14cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:00:35en
sync.item.modts2021.11.12 15:15:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaké znáte jiné metody pro odstranění vadných shod při vyhledávání korespondence bodů? Srovnejte s vlastním postupem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record