Show simple item record

The Building of Božetěchova 1/2 in Google Earth

dc.contributor.advisorHruška, Tomášcs
dc.contributor.authorNajman, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:46:06Z
dc.date.available2015-06-15cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationNAJMAN, P. Budova Božetěchova 1/2 v Google Earth [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34684cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56001
dc.description.abstractTato práce se zabývá tvorbou modelů budov pro Google Earth v aplikaci Google SketchUp. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny principy modelování v Google SketchUp a nejčastěji používané nástroje pro tvorbu budov. V další kapitole jsou uvedeny dvě metody pro vytvoření budovy a její následné umístění do systému Google Earth. Hlavním cílem této práce je vytvořit model budovy, který splňuje kritéria přijetí do vrstvy 3D Budov.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with creating building models for Google Earth in Google SketchUp. The introductory chapters explain the principles of modeling in Google SketchUp and the most frequently used tools for building modeling. The next chapter provides two methods for creating a building and its subsequent placement in the Google Earth. The main objective of this work is to create a model of the building that meets the criteria  for admission to the 3D Buildings layer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectGoogle SketchUpcs
dc.subjectGoogle Earthcs
dc.subjectmodelování budovcs
dc.subjectgeo-modelingcs
dc.subject3D budovycs
dc.subjectGoogle SketchUpen
dc.subjectGoogle Earthen
dc.subjectbuilding modelingen
dc.subjectgeo-modelingen
dc.subject3D buildingsen
dc.titleBudova Božetěchova 1/2 v Google Earthcs
dc.title.alternativeThe Building of Božetěchova 1/2 in Google Earthen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:41cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34684en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:00:03en
sync.item.modts2020.06.23 09:26:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKupčík, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise zhodnotila kladně přístup studenta k zadané práci a vytvořenému řešení, nicméně se neztotožnila s tím, že se jednalo o průměrně náročné zadání, takže celkové hodnocení upravila na hodnotu dobře (C) . Otázky u obhajoby: Píšete, že model budovy lze vytvořit v různých programech. Můžete uvést, v jakých dalších programech je to možné, a krátce je srovnat s programem Google SketchUp?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record