Show simple item record

Longest Prefix Match Algorithms

dc.contributor.advisorTobola, Jiřícs
dc.contributor.authorSuchodol, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:41:48Z
dc.date.available2018-10-21T21:41:48Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSUCHODOL, J. Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34938cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56007
dc.description.abstractPráce se zabývá směrováním v IP sítích, konkrétněji otázkou zjištění nejdelšího shodného prefixu. Problematiku vyhledání nejdelšího shodného prefixu řeší mnoho sofistikovaných algoritmů. Hlavním úkolem této práce je zaměření na následující algoritmy - Controlled Prefix Expansion, Lulea Compressed Tries, Binární vyhledávání na intervalech a Binární vyhledávání na prefixech. Algoritmy jsou principiálně popsány a následně softwarově implementovány v jazyce Python. Výstup práce spočívá v analýze/porovnání jednotlivých algoritmů z hlediska paměťové náročnosti a počtu přístupů do paměti v nejhorším případě.cs
dc.description.abstractThis work deal with routing in IP networks, particularly the issue of finding the longest matched prefix. Problems of finding the longest matched prefix solves many sophisticated algorithms. The main task of this work focuses on the following algorithms - Controlled Prefix Expansion, Lulea Compressed Tries, Binary search on intervals and Binary search on prefix length. Algorithms are described and followed by software implementation in Python. Output work is the analysis/comparison of different algorithms in terms of memory consumption and number of memory accesses at worst.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIPcs
dc.subjectsměrovánícs
dc.subjectnejdelší shodný prefixcs
dc.subjectControlled Prefix Expansioncs
dc.subjectLulea Compressed Triescs
dc.subjectBinární vyhledávání na intervalechcs
dc.subjectBinární vyhledávání na prefixechcs
dc.subjectIPen
dc.subjectroutingen
dc.subjectLongest Prefix Matchen
dc.subjectControlled Prefix Expansionen
dc.subjectLulea Compressed Triesen
dc.subjectBinary search on intervalsen
dc.subjectBinary search on prefix lengthen
dc.titleAlgoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixucs
dc.title.alternativeLongest Prefix Match Algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:13cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34938en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:58:23en
sync.item.modts2021.11.10 12:35:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePuš, Viktorcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Můžete se vyjádřit k časové náročnosti algoritmů? Trvaly výpočty pro některý algoritmus výrazně déle než ostatní? Pokud ano, můžete navrhnout zlepšení v tomto směru?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record