Show simple item record

Object Recognition by Neural Networks

dc.contributor.advisorZbořil, Františekcs
dc.contributor.authorMarák, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:30:22Z
dc.date.available2018-10-21T17:30:22Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMARÁK, J. Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34885cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56008
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na neuronové sítě a jejich klasifikační schopnosti při rozpoznávání objektů v obraze. Pro rozpoznávání je zde použito vícevrstvé dopředné neuronové sítě, trénovatelné pomocí algoritmu zpětného šíření chyby - Back Propagation. V práci je zmíněna problematika volby topologie takovéto sítě a významných parametrů ovlivňujících průběh učení dopředné sítě. Pomocí série experimentů rozpoznávání objektů v různých úlohách jsou prezentovány dosažené výsledky spolu se zhodnocením úspěšnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on neural networks and their classification capability in object recognition tasks. For recognition is there used neural networks with feedforward architecture which is learned by Back Propagation algorithm. We discusses about problems which appear while a choosing topology of network or using various lerning-significant parametters while a learning process. Achieved results are presented in experiments with estimation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNeuroncs
dc.subjectdopředná neuronová síťcs
dc.subjectRBFcs
dc.subjectLVQcs
dc.subjectSOMcs
dc.subjectalgoritmus Back Propagationcs
dc.subjectpředzpracování obrazucs
dc.subjectsegmentace obrazucs
dc.subjectrozpoznávání objektů.cs
dc.subjectNeuronen
dc.subjectfeedforward neural networken
dc.subjectRBFen
dc.subjectLVQen
dc.subjectSOMen
dc.subjectBack Propagation algorithmen
dc.subjectimage preprocessingen
dc.subjectimage segmentationen
dc.subjectobject recognition.en
dc.titleRozpoznávání objektů pomocí neuronových sítícs
dc.title.alternativeObject Recognition by Neural Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:08cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34885en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:00:37en
sync.item.modts2021.11.12 14:53:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozman, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: myslíte, že je možné, aby neuronová síť rozpoznala např. obrázek automobilu od obrázku šálku na kávu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record