Show simple item record

Development of Marketing Activities of Company

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorHlaváč, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:11:46Z
dc.date.available2019-04-04T05:11:46Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHLAVÁČ, M. Rozvoj marketingových aktivit firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11114cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5601
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje marketingových aktivit společnosti Unistav a.s. Tato firma se zabývá obchodní a stavební činností. Teoretická část práce se zaměřuje na komunikační politiku, analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy, analýzu marketingového mixu a návrhem marketingové strategie. V praktické části je zpracovávaná analýza stavebního trhu, analýza komunikační politiky firmy a návrh na změnu komunikační politiky firmy. Na základě výsledků analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy a zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, je navržena marketingová strategie pro firmu Unistav a. s.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is dealing with the analysis of communication policy in the firm Unistav a. s. The firm is dealing with building activity and business activity. The theoretical part is intended on the communication policy, analysis of internal and external setting of the firm, its marketing mix and proposal of marketing strategy. In The practical part are worked up the analysis of the situation building’s market, analysis of communication policy firm’s Unistav and the proposal for change communication policy in the firm Unistav. Of the base of these analysis the external and internal environment and evaluating strengths, weaknesses, opportunities and threats is suggested a marketing strategy for Unistav a. s.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVnější prostředícs
dc.subjectvnitřní prostředícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectUnistavcs
dc.subjectstavebnictví.cs
dc.subjectExternal environmenten
dc.subjectinternal environmenten
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectUnistaven
dc.subjectbuilding.en
dc.titleRozvoj marketingových aktivit firmycs
dc.title.alternativeDevelopment of Marketing Activities of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-21-11:45:02cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid11114en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:40:22en
sync.item.modts2019.06.27 12:25:58en
dc.contributor.refereeLády, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record