Show simple item record

Evolutionary Design of Moving Objects

dc.contributor.advisorBidlo, Michalcs
dc.contributor.authorBaláž, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:38Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:38Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBALÁŽ, M. Evoluční návrh pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34663cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56131
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím evolučních technik k nalezení takových vlastností prostředí, které umožní objektu v tomto prostředí provádět pohyb dle zadaných parametrů. Prostředím, které je v této práci uvažováno, je celulární automat, jehož lokální přechodová funkce je optimalizována pomocí genetického algoritmu, přičemž je využit princip výpočetního developmentu. Prezentovaný přístup inklinuje k teoretické biologii. Jejím hlavním cílem je vytvořit jednoduchý simulátor života umělých organismů, respektive vybraného aspektu života -- pohybu. K tomuto účelu aplikace umožňuje návrháři definovat si vlastní organismus na úrovni buněk celulárního automatu a evolučně navrhnout jeho přechodovou funkci specifikující chování organismu na základě daných parametrů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the utilization of evolutionary techniques to find such environment characteristics, that allow the object in this environment to perform the movement according to specified parameters. The environment which is utilized in this work is a cellular automaton, whose local transition function is optimized using the genetic algorithm. The principles of computational development are applied. The presented work tends to the area of theoretical biology. Its main objective is to create a simple simulator of life of artificial organisms. In particular, movement as a specific aspect of life is considered. For this purpose the application allows the designer to define an organism at the level of cells of the cellular automaton and apply the genetic algorithm to design the transition function specifying the behavior of the organism according to given parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenetický algoritmuscs
dc.subjectdevelopmentcs
dc.subjectcelularní automatcs
dc.subjectpohyb objektu.cs
dc.subjectGenetic algorithmen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectcellular automatonen
dc.subjectmovement of an object.en
dc.titleEvoluční návrh pohybujících se objektůcs
dc.title.alternativeEvolutionary Design of Moving Objectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:30cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34663en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:57:54en
sync.item.modts2020.06.23 10:24:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽaloudek, Luděkcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V úvodu zmiňujete biotechnologický systém pro tvorbu vlastních organismů, které by měly plnit nějakou úlohu. Jak si takový systém ve stručnosti představujete? Jaký je stavový prostor problému? Proč nevyužíváte počítání pomocí hrubé síly, místo CA?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record