Show simple item record

Ray Tracing on CUDA Architecture

dc.contributor.advisorBařina, Davidcs
dc.contributor.authorBidmon, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:41:41Z
dc.date.available2018-10-21T21:41:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBIDMON, L. Ray tracing na architektuře CUDA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34942cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56140
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím grafických karet podporujících CUDA pro výpočet ray tracingu. Nejdříve je představen klasický rekurzivní algoritmus pro ray tracing a je uveden matematický základ, použitý při výpočtech, pro implementovaná tělesa. Dále je představena architektura nVidia CUDA a jsou uvedeny odlišnosti od výpočtů prováděných na CPU. Následuje návrh algoritmu, kde jsou rozebrány úpravy nutné pro běh na GPU. Část o implementaci se zabývá průběhem programu a využitím paměti. Nakonec jsou uvedeny výsledky testování a porovnání výkonu CPU a GPU implementace.cs
dc.description.abstractThis work presents utilization of CUDA capable graphic cards for ray tracing. First, the classic recursive ray tracing algorithm is presented and necessary math is explained for implemented objects. nVidia CUDA architecture is introduced in next chapter with explained differences from CPU computations. Following is the implementation scheme where modifications necessary for CUDA are discussed. Implementation chapter covers details about flow of the program and memory usage. Finally the CPU and GPU testing results are presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRay tracingcs
dc.subjectray castingcs
dc.subjectnVidia CUDAcs
dc.subjectgrafická kartacs
dc.subjectGPUcs
dc.subjectmetoda sledování paprskucs
dc.subjectgenerování obrazucs
dc.subjectpaprsekcs
dc.subjectodraz paprskucs
dc.subjectlom paprskucs
dc.subjectprůnik paprskucs
dc.subjectRay tracingen
dc.subjectray castingen
dc.subjectnVidia CUDAen
dc.subjectgraphic carden
dc.subjectGPUen
dc.subjectimage generationen
dc.subjectrayen
dc.subjectreflectionen
dc.subjectrefractionen
dc.subjectray sphere intersectionen
dc.subjectray triangle intersectionen
dc.titleRay tracing na architektuře CUDAcs
dc.title.alternativeRay Tracing on CUDA Architectureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:13cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34942en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:02:55en
sync.item.modts2021.11.10 13:13:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jaký je doopravdy potřeba prostor pro uložení zásobníků všech vláken (formulujte vzorec)? Jak se kombinují vypočtené barvy paprsků? Uvažoval jste urychlení pomocí selektivního omezení rekurze výpočtu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record