Show simple item record

Recognition of Isolated Words for Electronic Dictionaries

dc.contributor.advisorGrézl, Františekcs
dc.contributor.authorHrdlička, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:55:53Z
dc.date.available2020-05-22T11:55:53Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationHRDLIČKA, P. Rozpoznávač izolovaných slov pro ovládání elektronických slovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15188cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56304
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sestavením rozpoznávače izolovaných slov pro elektronické slovníky. Fonémový rozpoznavač je realizován pomocí HTK (Hidden Markov Model Toolkit). Na začátku tohoto dokumentu jsou stanoveny základní cíle práce. V následující kapitole je teoretický rozbor, který se věnuje procesu rozpoznávání izolovaných slov pomocí skrytých Markovových modelů. Další kapitola se věnuje specifikaci řečových dat, která byla použita pro testování rozpoznávače. Dále jsou zde popsány další prostředky, které byly k dispozici pro sestavení rozpoznavače, jako modely, slovník a gramatika. Před sestavením rozpoznávače bylo třeba vyřešit převod mezi sadou fonémů která byla použita ve slovníku a mezi sadou, kterou používá rozpoznávač. Rozpoznavač byl nejprve sestaven s použitím 8~kHz modelů, později 16~kHz. Byly použity normalizační techniky a technika adaptace na mluvčího. Získaná data byla zpracována a výsledky jsou zhodnoceny v samostatné kapitole. V závěru je diskutováno, zda bylo dosaženo vytýčených cílů a jaké jsou další plány vývoje aplikace.cs
dc.description.abstractThis work is concerned with creation of isolated word recognizer for electronic dictionaires, testing its functionality on data sample and improvement by normalisation and speaker adaptation techniques. Word recognizer is built on HTK (Hidden Markov Model Toolkit). At the beginning of this document, the main aims of the work are set. In the next chapter is theoretical analysis, which describes process of recognition of isolated words with hidden Markov models. Next chapter specifies the speech data, which were used for testing. Other resources for building recognizer, like models, dictionary and grammar are described in next chapter. Before creation of recognizer, it was necessary to solve conversion between the phonemes set which was used in dictionary and set, which uses the recognizer. The recognizer was built with 8~kHz models first, than 16~kHz models were also used. Normalisation and speaker adaptation techniques were used. Obtained data were processed and results are analyzed in separate chapter. Finally is discussed, if the goals of the work were reached and what are the next steps of application development.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozpoznávání slovcs
dc.subjectHTKcs
dc.subjectVTLNcs
dc.subjectPLPcs
dc.subjectslovníkcs
dc.subjectfonémcs
dc.subjectSpeech recognitionen
dc.subjectHTKen
dc.subjectVTLNen
dc.subjectPLPen
dc.subjectdictionaryen
dc.subjectphonemeen
dc.titleRozpoznávač izolovaných slov pro ovládání elektronických slovníkůcs
dc.title.alternativeRecognition of Isolated Words for Electronic Dictionariesen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:23cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15188en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:55:53en
sync.item.modts2020.05.22 13:02:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSzőke, Igorcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record