Show simple item record

Combined Parsing Based on Several Methods

dc.contributor.advisorMeduna, Alexandrcs
dc.contributor.authorDolíhal, Luděkcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:55:58Z
dc.date.available2020-05-22T11:55:58Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationDOLÍHAL, L. Kombinovaná syntaktická analýza založená na několika metodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other14985cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56330
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je analýza tvorby komponentního syntaktického analyzátoru. Komponentním syntaktickým analyzátorem se zde myslí analyzátor, který je složen z několika vzájemně spolupracujících částí. V mém případě jsou to části dvě. V práci bych se chtěl zaměřit především na konstrukci jednotlivých částí překladače, dále na jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci. Taktéž se pokusím obhájit, zda je vůbec potřebné a vhodné takový typ parseru vytvářet. V neposlední řadě pak bude analyzován jazyk jehož syntaktický analyzátor bude implementován zvolenou metodou.cs
dc.description.abstractThe main goal of this work is to analyze the creation of the composite parser. Composite syntactic parser is in this case a parser, which consists of more cooperating parts. In my case two parts. The work is focused on the construction of the parsers parts, on its cooperation and comunication. Then I will try to justify whether or not it is neccesary and suitable to create such a kind of parser. Last but not least I will analyse the language, whose syntactic analyser is to be implemented by the chosen method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSyntaktický analyzátorcs
dc.subjectkomponentní syntaktický analyzátorcs
dc.subjectsyntaktická analýzacs
dc.subjectkombinovaná syntaktická analýzacs
dc.subjectrekurzivní sestupcs
dc.subjectprecedenční analýza.cs
dc.subjectParseren
dc.subjectcomposite parseren
dc.subjectsyntax analysisen
dc.subjectcomposite syntax analysisen
dc.subjectrecursive descenten
dc.subjectoperator precedence analysis.en
dc.titleKombinovaná syntaktická analýza založená na několika metodáchcs
dc.title.alternativeCombined Parsing Based on Several Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAcceptedcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:18cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14985en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.02 08:56:23en
sync.item.modts2020.06.02 08:18:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMasopust, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record