Show simple item record

Software for the Spectroscopy Method LIBS

dc.contributor.advisorOrság, Filipcs
dc.contributor.authorVyroubalová, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:23:50Z
dc.date.available2019-04-04T05:23:50Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVYROUBALOVÁ, J. Software pro metodu spektroskopie LIBS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56404
dc.description.abstractPráce se zabývá tvorbou softwaru pro metodu LIBS (pro elektronickou komoru). V první části se čtenář seznámí se samotnou metodou LIBS a se stručným popisem  pracoviště, kde se tento projekt vyvíjí. Dále se věnuji návrhu aplikace pro laboratoře využívající tuto metodu, pak pokračuji hlubším popis implementace softwaru, kde může čtenář například zjistit, jaké byly použity algoritmy pro automatické zaostřování(vyhodnocení ostrosti obrazu a iterativní stanovení polohy kamery). Závěr je soustředěn na zhodnocení návrhu GUI a testování aplikace.cs
dc.description.abstractThis thesis discusses creating of software for the LIBS spectroscopy method (for an electronic chamber). In the first part the reader will learn about the LIBS method and about a short description of a workplace, where the project is being created. Then I write about an application design for   laboratories, which are going to use this method. Next I describe an implementation of software, where the reader can find some details about used algorithms for autofocus (an evaluation of image sharpness and an iterative determination of the position of the camera). The end of this work is focused on the assessment of GUI and testing the application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWindowscs
dc.subjectQtcs
dc.subjectSpektroskopie laserem buzeného plazmatucs
dc.subjectAutofokuscs
dc.subjectQ-switchcs
dc.subjectRGBcs
dc.subjectFourierova transformacecs
dc.subjectRS232cs
dc.subjectWindowsen
dc.subjectQten
dc.subjectLaser Induced Breakdown Spectroscopyen
dc.subjectAutofocusen
dc.subjectQ-switchen
dc.subjectRGBen
dc.subjectFourier Transformationen
dc.subjectRS232en
dc.titleSoftware pro metodu spektroskopie LIBScs
dc.title.alternativeSoftware for the Spectroscopy Method LIBSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:47cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:01:07en
sync.item.modts2021.11.12 10:09:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMráček, Štěpáncs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V textu zmiňujete dotazníkovou formu průběhu uživatelského testování. Mohla byste v rámci prezentace obhajoby projektu ukázat tento dotazník? Na str. 17 uvádíte, že se ve frameworku Qt pomocí příkazů new a delete vytváří a ruší objekty (instance třídy QObject). Přitom delete zpravidla není nutné v Qt používat. Víte proč?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record