Show simple item record

Application for YES/NO Communication for People with Mental Handicap

dc.contributor.advisorKočí, Radekcs
dc.contributor.authorTůma, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:20Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTŮMA, J. Aplikace pro YES/NO alternativní komunikaci pro osoby s mentálním postižením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other78433cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56442
dc.description.abstractTato bakalářská práce vznikla na základě výzkumu v oblasti počítačové terapie. Tato terapie je odpověď na neuspokojivou situaci ve využívání informačních a komunikačních technologií v běžném životě a vzdělávání osob s mentálním postižením. Aplikace pro YES/NO alternativní komunikaci osob s mentálním postižením, která je předmětem této práce, je vyvíjena v souladu s požadavky této počítačové terapie. Na začátku práce bude nejdříve popsán problém mentální retardace. Následně bude provedena analýza možnosti využití mobilních zařízení pro edukaci osob se speciálními vzdělávacími potřebami a analýza již exitujících aplikací. V další části bude popsán návrh a implementace aplikace. V závěru práce budou výstupy verifikovány prostřednictvím případové studie přímo v prostředí, kde lidé s mentálním postižením žijí.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is based on a research in field of computer therapy. This therapy is the answer to the unsatisfactory situation in the use of information and communication technologies in the education of persons with a mental handicap. The application of YES/NO communication for people with mental handicap, which is the subject of this work, is developed in accordance with the requirements of computer therapy. The problem of mental retardation will be described at the beginning of this work. Subsequently, the analysis of the possibilities of using mobile devices for the education of persons with special educational needs and analysis already exist applications will be performed. The following section describes the design and implementation of the application. At the end, the outputs will be verified through a case study in the environment, where people with a mental handicap lives.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectiOScs
dc.subjectMentální retardacecs
dc.subjectPočítačová terapiecs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectiOSen
dc.subjectMental retardationen
dc.subjectComputer therapyen
dc.titleAplikace pro YES/NO alternativní komunikaci pro osoby s mentálním postiženímcs
dc.title.alternativeApplication for YES/NO Communication for People with Mental Handicapen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:39cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78433en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:32en
sync.item.modts2020.06.23 10:22:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Můžete uvést nějaká případná rozšíření či vylepšení Vaší aplikace, která by přinesla větší pohodlí a užitek zamýšleným uživatelům (tj. mentálně postiženým osobám a osobám, které o ně pečují)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record