Show simple item record

Systems of Parallel Grammars

dc.contributor.advisorMeduna, Alexandrcs
dc.contributor.authorSkácel, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:24:02Z
dc.date.available2018-10-29T16:24:02Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSKÁCEL, J. Systémy paralelních gramatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79806cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56464
dc.description.abstractTato práce definuje kooperující distribuované gramatické systémy založené na E0L systémech namísto bezkontextových gramatik. Zkoumá jejich generativní sílu především vzhledem k ET0L systémům. Připomíná hlavní závěry o CD GS, následně definuje upravené systémy a poskytuje důkazy o síle jednotlivých jejich derivačních módů. Většina módů se silou rovná ET0L systémům, s výjimkou ukončovacího módu, pro který je poskytnut důkaz o větší síle. Prezentováno je několik vysvětlených příkladů nových systémů.cs
dc.description.abstractThis article defines cooperating distributed grammar systems with E0L components instead of context-free grammars and discusses its generative power mainly in respect to ET0L systems. It recapitulates results about CD GS, then defines modified systems and shows that this combination has in most derivative modes equal strength to ET0L, except for terminating mode, which is shown to be more powerful. There are also explained examples of this new kind of systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCD GScs
dc.subjectET0Lcs
dc.subjectLindenmayerovy systémycs
dc.subjectgramatické systémycs
dc.subjectparalelní gramatikycs
dc.subjectCD GSen
dc.subjectET0Len
dc.subjectLindenmayer systemsen
dc.subjectgrammar systemsen
dc.subjectparallel grammarsen
dc.titleSystémy paralelních gramatikcs
dc.title.alternativeSystems of Parallel Grammarsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:38cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79806en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:05:09en
sync.item.modts2020.06.23 08:57:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHoráček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Z jakých zdrojů pocházejí věty shrnující generativní sílu CD gramatických systémů (podkapitola 2.2)? V závěru zmiňujete možnost zavedení nového derivačního módu vycházejícího z vlastností E0L gramatik. Jaký mód, resp. jaké vlastnosti máte konkrétně na mysli?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record