Show simple item record

Port of Digger Game to the Modern Operating Systems

dc.contributor.advisorPečiva, Jancs
dc.contributor.authorPres, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:23:50Z
dc.date.available2019-04-04T05:23:50Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPRES, M. Port hry Digger na současné operační systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56512
dc.description.abstractPráce se zabývá vývojem portu hry Digger podle vzoru existující hry Digger Remastered. Vývoj probíhá od analýzy chování referenční hry přes návrh aplikace po její implementaci v jazyce C++ a nasazení. Teoretická část práce se věnuje výběru vhodných knihoven frameworku Qt a návrhu herních mechanik. Praktická část se pak podrobně věnuje implementaci jednotlivých navržených entit a způsobu distribuce hotové aplikace.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis concerns development of the port of Digger game. The port of game is modeled after the Digger Remastered game. Development starts from behaviour analysis of existing game, followed by application proposal, implementation in C++ and distribution. Teoretical part of this thesis concerns selection of appropriate libraries from the Qt framework and proposals of game mechanics. Practical part concerns implementation of proposed entities and distribution of final product.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiggercs
dc.subjecthracs
dc.subjectQtcs
dc.subjectGraphics View Frameworkcs
dc.subjectportcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectDiggeren
dc.subjectgameen
dc.subjectQten
dc.subjectGraphics View Frameworken
dc.subjectporten
dc.subjectC++en
dc.titlePort hry Digger na současné operační systémycs
dc.title.alternativePort of Digger Game to the Modern Operating Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:16cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:01:08en
sync.item.modts2021.11.12 09:59:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMlích, Jozefcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm uspokojivě (D). Otázky u obhajoby: Na straně 22 uvádíte, že všechny objekty jsou uchovány v kontejneru std::vector z knihovny Standard Template Library. Z jakého důvodu byl použitý tento typ kontejneru místo doporučených kontejnerů z Qt (např. QVector<T>)? Na straně 17 uvádíte způsob výpočtu množství jednotlivých objektů ve scéně. V těchto vztazích jsou použity konstanty 128, 383 a 64. Zdůvodněte na základě čeho byli tyto konstanty zvoleny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record