Show simple item record

Electrical Activity Brain Mapping

dc.contributor.advisorKupková, Karolínacs
dc.contributor.authorDobeš, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:23:53Z
dc.date.available2019-04-04T05:23:53Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationDOBEŠ, P. Topografické mapování elektrické aktivity mozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56514
dc.description.abstractJedním z nejvýznamnějších signálů biologického původu je elektrická aktivita lidského mozku. Pro správné pochopení a interpretaci elektroencefalogramu (EEG signálu) je často nezbytné provádět jeho vizualizaci. Tato práce se zabývá EEG signálem a vizualizací pomocí topografického mapování. V práci jsou popsány základy teorie EEG signálu a jeho zpracování. Součástí této práce je také návrh a implementace aplikace umožňující zobrazení topografických map pro zařízení Emotiv Epoc Headset přímo v průběhu snímání EEG signálu. Vizualizovanými veličinami jsou amplituda signálu a frekvenční doména s možností volby frekvenčních pásem. Vytvořená aplikace nabízí alternativu k postupu, kdy je EEG signál nutné nejprve uložit, a teprve poté je možné jej vizualizovat ze záznamu.cs
dc.description.abstractElectrical activity of human brain is one of the most significant signals of biological origin. In order to understand and interpret electroencephalogram (EEG signal) correctly, it is often necessary to perform its visualization. This bachelor thesis deals with EEG signal and its visualization using topographic mapping. The work includes the basics of theory and processing of EEG signal. Moreover, this work consists of design proposal and implementation of an application for topographic mapping of EEG signal obtained using Emotiv Epoc Headset device. Visualization is performed in real time (at the time of measurement). Visualized quantities are amplitude and frequency domain with the possibility to select frequency bands. Implemented application represents an alternative to the procedure when EEG signal has to be recorded and stored in order to perform its visualization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektroencefalogramcs
dc.subjectEEG signálcs
dc.subjecttopografické mapovánícs
dc.subjectmapování mozkové aktivitycs
dc.subjectvizualizace EEGcs
dc.subjectzařízení Emotiv Epoc Headsetcs
dc.subjectElectroencephalogramen
dc.subjectEEG signalen
dc.subjecttopographic mappingen
dc.subjectbrain mappingen
dc.subjectEEG visualizationen
dc.subjectEmotiv Epoc Headset deviceen
dc.titleTopografické mapování elektrické aktivity mozkucs
dc.title.alternativeElectrical Activity Brain Mappingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:37cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:59:54en
sync.item.modts2021.11.12 09:40:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrahanský, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Byl byste schopen poznat nějakou patologii v topografických mapách elektrických aktivit mozku, např. tumor či dysfunkci některé části mozku? Pokud ano, jakým způsobem byste postupoval. Daly by se využít topografické mapy elektrických aktivit mozku k biometrickému rozpoznávání osob? Jaká je vnitro-třídní (stejný jedinec) a mezi-třídní (různí jedinci) variabilita u těchto topografických map?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record