Show simple item record

Detection of Unusual Events in Temporal Data

dc.contributor.advisorZendulka, Jaroslavcs
dc.contributor.authorČerník, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:46:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:46:53Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationČERNÍK, T. Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79789cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56606
dc.description.abstractp { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; } Bakalářská práce se zabývá hledáním neobvyklých událostí (anomálií) v dostupných temporálních datech. V teoretické části je čtenář seznámen s existujícími technikami a algoritmy pro detekci anomálií v datech. Jsou zde také představena meteorologická data, která jsou poté použita k experimentálnímu ověření implementovaných detekčních algoritmů. Praktická část práce se zabývá návrhem, implementací a zjištěním úspěšnosti vybraných algoritmů pro hledání bodových, kontextuálních a kolektivních anomálií.cs
dc.description.abstractp { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; } Bachelor thesis deals with detection of unusual events (anomalies) in available temporal data. Theoretical part describes existing techniques and algorithms used to detect outliers. There are also introduced meteorological data that are after that used for experimental verification of implemented detection algorithms. Second part, practical one, describes design and implementation of application and algorithms. Algorithms are also tested in search for point, contextual and collective anomalies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectp { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0cs
dc.subject0cs
dc.subject0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 12pt; } Anomáliecs
dc.subjectdetekční algoritmycs
dc.subjectdovolání znalostí z datcs
dc.subjectPerlcs
dc.subjecttemporální datacs
dc.subjectalgoritmus kNNcs
dc.subjectJackKnife Estimatecs
dc.subjectp { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0en
dc.subject0en
dc.subject0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 12pt; } Outliersen
dc.subjectAnomalyen
dc.subjectdetection algorithmsen
dc.subjectdata miningen
dc.subjectPerlen
dc.subjecttemporal dataen
dc.subjectkNN algorithmen
dc.subjectJackKnife Estimateen
dc.titleDetekce neobvyklých událostí v temporálních datechcs
dc.title.alternativeDetection of Unusual Events in Temporal Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-07-17-13:55:35cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79789en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:27:58en
sync.item.modts2019.05.18 09:30:40en
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record