Collections in this community

Recent Submissions

 • Zjištění hodnot zrychlení a zpomalení jízdních kol 

  Fedra, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Pro řešení dopravních nehod jsou v dnešní době kromě početní analýzy metodou zpětného odvíjení nehodového děje hojně používány počítačové simulační programy, které výrazně ulehčují práci soudních znalců. Aby také výsledky ...
 • Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla 

  Kledus, Robert; Bradáč, Albert; Semela, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Pro objasňování příčin nočních dopravních nehod s chodci je z technického hlediska důležité objektivní stanovení rychlosti přiměřené dohledu a tedy i správné stanovení vzdálenosti, na kterou mohl řidič poprvé uvidět chodce ...
 • Analýza príčin straty smerovej stability jazdnej súpravy 

  Kohút, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Príspevok je venovaný problematike riešenej dopravnej nehody pri ktorej došlo k prejazdu intenzívne brzdenej jazdnej súpravy do protismerného jazdného pruhu, kde došlo k zrážke s protiidúcim vozidlom. Cieľom príspevku bolo ...
 • Kontrola originality identifikátorov a dokladov vozidiel 

  Zrubák, Róbert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Obsahom referátu je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie ...
 • Využití vozidlové kamery při analýze dopravní nehody 

  Prochazka, Eduard; Šebelová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Vozidlové kamery jsou v silniční dopravě nový fenomén, který lze považovat za významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a prostředek dokumentace okolností dopravní nehody. I když v současné době používání ...
 • Mapové podklady pro zaměřování a analýzu dopravních nehod 

  Dvořáček, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost do prostorově správných souvislostí. Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) je ...
 • Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti 

  Schmidt, Drahomír; Frydrýn, Michal; Marek, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Článek vychází ze současného stavu možností soudně znalecké analýzy dopravních nehod. V dnešní době jsou již velmi podrobně propracovány metody výpočtů nehodových dějů, chování modelů dopravních prostředků před střetem, ...
 • Využití záměrných poškození vozidel při řešení pojistných podvodů 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Panáček, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Článek je pojat jako pilotní studie zabývající se využitím záměrných poškození vozidel definovanými nástroji, vznikem poškození a jeho charakterem s možnostmi využití pro tvorbu komparační databáze záměrných poškození ...
 • Základní informace a názvosloví k manipulovaným škodným událostem z oboru pojištění motorových vozidel 

  Rábek, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  V této práci se autoři zaměřili na názvosloví a principy manipulovaných škodných událostí z oboru pojištění motorových vozidel. V převážné míře je převzato německé rozdělení dané problematiky také názvosloví. Vlastní obsah ...
 • Výzkum agresivního chování řidičů osobních motorových vozidel v české republice 

  Němec, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Autor se ve svém příspěvku zaměřil na výzkum agresivního chování řidičů osobních motorových vozidel v České republice. Hlavním cílem tohoto výzkumu je předat odborné veřejnosti zkušenosti při zkoumání agresivního chování ...
 • Terminologie používaná při řešení pojistných podvodů 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Příspěvek je zaměřen na analýzu terminologie v soudně-inženýrské praxi při řešení pojistných podvodů. Především je zaměřen na výklad pojmů: rozsah poškození, charakter poškození, korespondence poškození a reálnost průběhu ...