Now showing items 6-11 of 11

 • Terminologie používaná při řešení pojistných podvodů 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Příspěvek je zaměřen na analýzu terminologie v soudně-inženýrské praxi při řešení pojistných podvodů. Především je zaměřen na výklad pojmů: rozsah poškození, charakter poškození, korespondence poškození a reálnost průběhu ...
 • Využití vozidlové kamery při analýze dopravní nehody 

  Prochazka, Eduard; Šebelová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Vozidlové kamery jsou v silniční dopravě nový fenomén, který lze považovat za významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a prostředek dokumentace okolností dopravní nehody. I když v současné době používání ...
 • Využití záměrných poškození vozidel při řešení pojistných podvodů 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Panáček, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Článek je pojat jako pilotní studie zabývající se využitím záměrných poškození vozidel definovanými nástroji, vznikem poškození a jeho charakterem s možnostmi využití pro tvorbu komparační databáze záměrných poškození ...
 • Výzkum agresivního chování řidičů osobních motorových vozidel v české republice 

  Němec, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Autor se ve svém příspěvku zaměřil na výzkum agresivního chování řidičů osobních motorových vozidel v České republice. Hlavním cílem tohoto výzkumu je předat odborné veřejnosti zkušenosti při zkoumání agresivního chování ...
 • Základní informace a názvosloví k manipulovaným škodným událostem z oboru pojištění motorových vozidel 

  Rábek, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  V této práci se autoři zaměřili na názvosloví a principy manipulovaných škodných událostí z oboru pojištění motorových vozidel. V převážné míře je převzato německé rozdělení dané problematiky také názvosloví. Vlastní obsah ...
 • Zjištění hodnot zrychlení a zpomalení jízdních kol 

  Fedra, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Pro řešení dopravních nehod jsou v dnešní době kromě početní analýzy metodou zpětného odvíjení nehodového děje hojně používány počítačové simulační programy, které výrazně ulehčují práci soudních znalců. Aby také výsledky ...