Now showing items 10-11 of 11

  • Základní informace a názvosloví k manipulovaným škodným událostem z oboru pojištění motorových vozidel 

    Rábek, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
    V této práci se autoři zaměřili na názvosloví a principy manipulovaných škodných událostí z oboru pojištění motorových vozidel. V převážné míře je převzato německé rozdělení dané problematiky také názvosloví. Vlastní obsah ...
  • Zjištění hodnot zrychlení a zpomalení jízdních kol 

    Fedra, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
    Pro řešení dopravních nehod jsou v dnešní době kromě početní analýzy metodou zpětného odvíjení nehodového děje hojně používány počítačové simulační programy, které výrazně ulehčují práci soudních znalců. Aby také výsledky ...