Now showing items 1-1 of 1

  • Využití vozidlové kamery při analýze dopravní nehody 

    Prochazka, Eduard; Šebelová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
    Vozidlové kamery jsou v silniční dopravě nový fenomén, který lze považovat za významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a prostředek dokumentace okolností dopravní nehody. I když v současné době používání ...