Now showing items 1-1 of 1

  • Česká vědecká stanice v Antarktidě 

    Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Na základě dlouholetých aktivit českých vědců v Antarktické oblasti a na základě doporučení významných vědeckých pracovišť, zejména pak pana Dr. Bernarda Stonehause, představitele Polárního institutu university v Cambridge, ...