Now showing items 1-1 of 1

  • Člověk jako magnet 

    Holá, Magda (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Lidský organismus se za celá tisíciletí dokonale adaptoval na fyzikální magnetické pole, ve kterém je schopen fungovat. Ve velmi zjednodušeném shrnutí můžeme vytyčit pět známých oblastí zachování života, které magnetismus ...