Now showing items 1-1 of 1

  • Městská dopravní tepna souběžně parkem 

    Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Doprava? nebo Park? Zapotřebí je obojí. Zajímavým fenoménem současné doby se stává skloubení obou těchto městotvorných prvků v jednom místě. V některých městech tak vznikají nové městské parky či veřejné prostory v úseku ...