Now showing items 1-1 of 1

  • Veřejné prostory a zeleň v suburbiích 

    Křeháčková, Julie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Prudký rozvoj suburbánních částí měst za posledních bezmála 15 let s sebou přinesl i problematiku kvality bydlení v urbanizovaných částech, které zpravidla vznikají rozrůstáním sídel do volné krajiny. Proces stěhování ...