Now showing items 1-1 of 1

  • Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku 

    Navrátil, Václav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.- 50tis.obyvatel. V ČR žije 70% obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije v malých městech do 10tis. obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel ...