Now showing items 1-1 of 1

  • Použití přírodních stavebních materiálů v konstrukcích stájových objektů 

    Pohanková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Z minulosti se zdá, že přírodní konstrukční materiály nejsou až tak vhodné do stájových objektů – spíše do objektů doplňkových, které nejsou vystaveny přímé vlhkosti vnitřního prostředí. Všimněme si toho třeba u staveb ...