Now showing items 1-1 of 1

  • Parametricismus v Čechách 

    Rabl, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    S rozvojem nových digitálních technologií, softwaru a výrobních nástrojů se objevily zcela nové názory na tvorbu a navrhování architektury. Tento různorodý proud nových způsobů uvažování byl poprvé souhrnně pojmenovány ...