Now showing items 1-1 of 1

  • Architektúra – „spísaná myšlienka“ 

    Szabóová, Viktória (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Názov otvorený – otvorené dielo. Touto prácou by som chcela venovať pár myšlienok „spísanému slovu“ - teórií v architektúre. Myšlienky napísané na „úkor“ architektúry nás oddeľujú od profesie, preberajú význam a dôležitosť, ...