Now showing items 1-1 of 1

  • Transformace městských částí – teorie, příčíny, příklady 

    Kristek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Jsou kulturní a ekonomické transformace společnosti příležitostí pro transformaci architektury, nebo se jedná o spojené nádoby a transformace architektury je tudíž nutností? Kde hledat příčiny pro dynamiku a proměnlivost ...