Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické ukazatele udržitelného rozvoje sídel 

    Pavlas, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Chceme-li prakticky zkoumat udržitelný rozvoj a na základě kvantifikovatelných kritérií hodnotit jeho naplňování v dané jednotce území (od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní), je nejvhodnějším způsobem ...