Now showing items 1-1 of 1

  • Transformace postindustriálních měst ve střední Evropě 

    Březovská, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Cílem mé disertační práce je zanalyzovat a popsat fenomén individualizace v postindustriální společnosti a jeho vliv na fungovaní středoevropského města.