Now showing items 1-20 of 25

 • Architekti a text 

  Šimonová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Ve své práci se zabývám textem jako prostředkem ke komunikaci, médiem, které slouží k vysvětlení myšlenek architekta. Text jako autorská či průvodní zpráva je nedílnou součástí návrhu již od jeho prvních fází. Je na osobním ...
 • Architektonické a technické prostředky tvorby elektroiontového mikroklimatu budov 

  Svoboda, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Mikroklima budovy je nezbytnou podmínkou k tomu, aby stavba splnila účel, pro který byla navržena. Škála požadavků na vnitřní mikroklima je tak široká, jak široká je škála způsobů užívání. A stejně široké jsou i možnosti ...
 • Architektúra – „spísaná myšlienka“ 

  Szabóová, Viktória (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Názov otvorený – otvorené dielo. Touto prácou by som chcela venovať pár myšlienok „spísanému slovu“ - teórií v architektúre. Myšlienky napísané na „úkor“ architektúry nás oddeľujú od profesie, preberajú význam a dôležitosť, ...
 • Česká vědecká stanice v Antarktidě 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Na základě dlouholetých aktivit českých vědců v Antarktické oblasti a na základě doporučení významných vědeckých pracovišť, zejména pak pana Dr. Bernarda Stonehause, představitele Polárního institutu university v Cambridge, ...
 • Člověk jako magnet 

  Holá, Magda (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Lidský organismus se za celá tisíciletí dokonale adaptoval na fyzikální magnetické pole, ve kterém je schopen fungovat. Ve velmi zjednodušeném shrnutí můžeme vytyčit pět známých oblastí zachování života, které magnetismus ...
 • Ekonomické ukazatele udržitelného rozvoje sídel 

  Pavlas, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Chceme-li prakticky zkoumat udržitelný rozvoj a na základě kvantifikovatelných kritérií hodnotit jeho naplňování v dané jednotce území (od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní), je nejvhodnějším způsobem ...
 • Elektrosmog pro náš život 

  Holopírková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Elektrické přístroje vysílají do svého okolí elektromagnetické záření (EMZ), které způsobuje řadu zdravotních problémů. Obklopují nás ve městech, budovách i krajině, velmi často je používáme v práci i doma. Opravdu jsou ...
 • Elumaja – obytný dům zítřka z Estonska 

  Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Myšlenky a principy výstavby domů v pasivním či nulovém standardu jsou dnes již rozšířené ve všech vyspělých státech. Estonská společnost ultraKUB OÜ, sídlící v hlavním městě Tallinnu, vyvinula inovativní modulový energeticky ...
 • Energetická optimalizace architektonického konceptu 

  Křeček, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Obor energeticky úsporných staveb je nejdynamičtější obor v oblasti stavebnictví. Každoročně se zájem o tento druh výstavby zvyšuje min. o 20 % a to nejen v oblasti odborné, ale i laické. Energetická účinnost budov je z ...
 • Hlína v současné stavitelské praxi a další perspektivy jejího využití 

  Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Používání hlíny ve stavebnictví není módním výstřelkem bez kořenů, na jižní Moravě byl tento materiál vždy doma. Jeho vývoj byl pouze přerušen a to od konce 19. století do poloviny 20. století. V dnešní době máme na výběr ...
 • Městská dopravní tepna souběžně parkem 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Doprava? nebo Park? Zapotřebí je obojí. Zajímavým fenoménem současné doby se stává skloubení obou těchto městotvorných prvků v jednom místě. V některých městech tak vznikají nové městské parky či veřejné prostory v úseku ...
 • Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku 

  Navrátil, Václav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.- 50tis.obyvatel. V ČR žije 70% obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije v malých městech do 10tis. obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel ...
 • Parametricismus v Čechách 

  Rabl, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  S rozvojem nových digitálních technologií, softwaru a výrobních nástrojů se objevily zcela nové názory na tvorbu a navrhování architektury. Tento různorodý proud nových způsobů uvažování byl poprvé souhrnně pojmenovány ...
 • Parametrické struktury 

  Mutyaba, Miron (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Rozvoj výpočetních technik v posledních 20 letech zásadně změnil profesi architekta a přinesl nové možnosti. Parametrické navrhování se stává více než jen jedním z nástrojů při hledání formy. V současné architektonické ...
 • Potenciál vláknových cementových kompozitů v architektuře 

  Velehradský, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Vláknové cementové kompozity (FRCC) se řadí do skupiny vysokohodnotných betonů, které se na přelomu tisíciletí staly nástrojem, který díky svým technologickým vlastnostem umožňuje realizaci nejen konstrukcí subtilnějších, ...
 • Použití přírodních stavebních materiálů v konstrukcích stájových objektů 

  Pohanková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Z minulosti se zdá, že přírodní konstrukční materiály nejsou až tak vhodné do stájových objektů – spíše do objektů doplňkových, které nejsou vystaveny přímé vlhkosti vnitřního prostředí. Všimněme si toho třeba u staveb ...
 • Prof. Ing. arch. Antonín Kurial 

  Korčáková, Alžběta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Prof. Ing. arch. Antonín Kurial se bezprostředně po druhé světové válce stal prvním novým poválečným profesorem a významným pedagogem brněnské architektonické školy. Tato rozporuplná osobnost se na jedné straně dopustila ...
 • Příroda a kultura 

  Šáchová, Irena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Při studiu bioniky v architektuře nesmíme opomenout mimo vědomého analyzování konkrétních přírodních předobrazů i stránku nevědomou. Tím je myšleno, že badatel přírodních systémů a principů se nejen na začátku své vědecké ...
 • Transformace městských částí – teorie, příčíny, příklady 

  Kristek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Jsou kulturní a ekonomické transformace společnosti příležitostí pro transformaci architektury, nebo se jedná o spojené nádoby a transformace architektury je tudíž nutností? Kde hledat příčiny pro dynamiku a proměnlivost ...
 • Transformace postindustriálních měst ve střední Evropě 

  Březovská, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Cílem mé disertační práce je zanalyzovat a popsat fenomén individualizace v postindustriální společnosti a jeho vliv na fungovaní středoevropského města.